• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Klachten

Klachtafhandeling

Mocht u ondanks onze goede voornemens een klacht hebben, verzoeken wij u allereerst onze algemene voorwaarden en de FAQ (vaak gestelde vragen) te controleren. Deze staan vermeld op deze website. Hebt u het antwoord op uw vraag of klacht niet gevonden? Stel Natuurlijkperpost.nl dan zo snel mogelijk op de hoogte van uw klacht. Dit kan op de 2 manieren zoals hieronder staat beschreven:

E-mail

Indien u een klacht heeft omschrijf dan uw klacht en mail deze via het contactformulier

Graag de volgende gegevens vermelden bij uw klacht: uw naam, adres, datum van aankoop, ordernummer en uw voorstel voor een oplossing.

Post

Omschrijf uw klacht in een brief naar:

Naturaplaza/ Natuurlijkperpost.nl
p/a Weijinksweg 18
7558 PL
Hengelo ov.

of Mail: support@naturaplaza.nl 

Graag de volgende gegevens vermelden bij uw klacht: uw naam, adres, datum van aankoop, ordernummer en voorstel voor uw oplossing.

Artikel 14 uit Algemene voorwaarden- Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Waarom is het belangrijk mijn klacht te melden?

Wij hebben ons als doel gesteld ons te omringen met tevreden klanten en wij gaan dus op zoek naar een goede oplossing. Uw signaal komt rechtstreeks terecht bij de eigenaar van Natuurlijkperpost.nl. Wij zullen uw melding met spoed in behandeling nemen en binnen 24 uur krijgt u van ons bevestiging van het ontvangst van uw klacht. Wij zullen te allen tijde streven naar een gepaste oplossing.